Tuyển Account executive

  • Mã số việc làm: 072347
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 07/07/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh



Mô tả vị trí việc
DNA Digital cần tuyển Account Executive làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 23 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc An Account Executive acts as an important connection dot between DNA Digital and our valued clients. He/She shall organize daily work and therefore communicating effectively to all those involved internally as well as externally. ACCOUNT MANAGEMENT (60%):

Prepare quotation, working schedule, contact report, pre-cost, post-cost, final report;

Coordinate and communicate externally & internally in an effective way;

Daily manage & mentor internal team & external team to run projects & ensure everything is completed on time, within quality control & budget;

Evaluate & manage project report before sending to client;

Alert/Report to direct supervisor potential issues, problems during execution;

Update new digital trends, campaigns locally or globally to share internal team.


ADMINISTRATIVE WORKS (40%):

Support team and direct supervisor for administrative works;

Support other tasks as direct supervisor’s requests.


Yêu cầu Tuyển dụng

BA degree (Economic, Marketing, Communication) or higher;

Be passionate, enthusiastic & energetic in working & learning new things;

Be willing to work under high pressure & fast-changing pace environment;

Be honest, open, outgoing, adaptable & diplomatic;

Good communicator, in person & writing;

Good in English;

Have result-driven mindset with attention to detail.


Chế độ & Phúc lợi Labor Contract, Social and Health-care Insurance Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Account executive ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Account executive trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Account executive - Mã số công việc: 072347 - Đăng ký vào 07/06/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150072347/account-executive.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
61

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị