Tuyển Social media planner

  • Mã số việc làm: 071524
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 03/07/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
Mekong Communications Agency cần tuyển Social Media Planner làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương 600 VND. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 27 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc Responsibilities: a) Planning – 60% • Develop social media strategy. • Develop content plan (idea, direction in both written and visual). • Develop and expand community and/or blogger outreach efforts. • Analyze, review, and report on effectiveness of campaigns in an effort to maximize results. b) Execution – 30% • Develop detail plan and manage the quality of outputs. • Manage day-to-day activities (create and manage published content, monitor client’s social media account, …). c) Professional developement – 10% • Monitor effective benchmarks (best practices) for measuring the impact of Social Media campaigns. • Monitor trends in Social Media tools, applications, channels, design and strategy. Yêu cầu Tuyển dụng • Bachelor’s degree in communications or a related field (or, if not, tell us why your degree brings unique value to this job). • At least 2-year experience in a similar role, preferably with agency experience. • In-depth knowledge and understanding of social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, … and how each platform can be deployed in different scenarios. • Must be a self-starter who works well in a fast-paced, team-oriented environment. • Proven ability to effectively manage quick-turnaround, tactical projects. • Must possess exceptional communication skills, both written and visual. • Good sense of humor and doesn't take self too seriously. Chế độ & Phúc lợi • Dynamic, professionall and friendly environment. • Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations. • Exciting annual trip, team building party, monthly birthday event and team activities • Good occasion to explore the new digital market trends. • Good chance to learn and work with the best advanced advertising technology platforms. Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Social media planner ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Social media planner trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Social media planner - Mã số công việc: 071524 - Đăng ký vào 03/06/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150071524/social-media-planner.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
57

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị