Tuyển Senior java big data developers

EVIZI LLC

Viet A Tower – 12th floor, 09 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District Hanoi, Vietnam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 069577
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 21/06/2021
  • Địa điểm làm việc Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
Job Description
- Write analytics code, services and components in Java, Apache Spark, Kafka and related technologies such as Hadoop, Zookeeper.
- Responsible for Design, Coding, Unit Testing.
- Requirement gathering and understanding, Analyze and able to provide reasonable effort estimates.
- Work proactively, independently and with client teams to address project requirements, and articulate issues/challenges with enough lead time to address project delivery risks.
- Providing expertise in technical analysis and solving technical issues during project delivery.
- Code reviews, test case reviews and ensure code developed meets the requirements.
Work Place: Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Yêu cầu từ EVIZI LLC
Vị trí Tuyển Senior java big data developers ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Kỹ năng cần có:

Job Requirement
- Experience with Java essential. Python is highly desired.
- Experience with Spring and Spring Boot is required.
- Experience with Apache Spark streaming, batch framework and related technologies.
- Experience with Kafka, Zookeeper.
- Knowledge of Hadoop and Big Data technologies.
- Having hands-on experience in Git and Git workflow.
- Agile/Scrum methodology experience is required.
- Strong communication skills, able to communicate effectively with stakeholders.
- Demonstrate ownership and initiative taking.
- Having a good command of English is required.
- Passionate about software application development.
- Keep pace with quick changes.
- Candidates are Vietnamese people.
Benefits and Incentives
- Opportunity to travel to client sites in the Silicon Valley and other interesting locations
- Competitive salary
- Annual salary review
- Laptop support policy
- 13-month salary
- Overtime salary
- Five working days per week
- Social insurance contribution according to high salary
- Excellent Benefits: holiday bonus, birthday gift, team building, health care examination, big annual year-end party every year, sport activities, ...
- Dynamic and comfortable working environment.
Please send resume and cover letter to email ở trên explaining why you're a good match for this position
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Senior java big data developers trực tiếp đến EVIZI LLC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Senior java big data developers - Mã số công việc: 069577 - Đăng ký vào 22/05/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150069577/senior-java-big-data-developers.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
101

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin