Tuyển Kế toán trưởng

  • Mã số việc làm: 069079
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 19/06/2021
  • Địa điểm làm việc 29-31 ĐINH BỘ LĨNH, P24, BÌNH THẠNHMô tả vị trí việc
1. Đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty TM SX

2. Quản lý, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới kế toán cho doanh nghiệp

3. Có kinh nghiệm quyết to án thuế.
Yêu cầu từ CÔNG TY TNHH TM SX ORGANIC HERBS
Vị trí Tuyển Kế toán trưởng ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Kế toán trưởng trực tiếp đến CÔNG TY TNHH TM SX ORGANIC HERBS qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Kế toán trưởng - Mã số công việc: 069079 - Đăng ký vào 20/05/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150069079/ke-toan-truong.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

Nguyệt Nguyễn Thị
Thạch Nguyễn Thị Cẩm
HIỆP NGUYỄN
Ngoc Nguyễn Thị tuyết
Cảnh Phan
5 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
203

Việc làm toàn thời gian:

Hành chính & Nhân sự & Pháp lý