Tuyển Senior strategic planner

  • Mã số việc làm: 069038
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 19/06/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
Mekong Communications Agency cần tuyển Senior Strategic Planner làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương từ 1,000 - 1,400 USD. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 11 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc

Develop plans to materialize strategy and analyze business proposals

Align processes, resources-planning and department goals with overall strategy

Provide support and insight into significant organizational changes

Monitor and analyze industry trends and market changes

Working with colleagues to develop strategy direction for a campaign

Proactively suggest new means of developing and understanding the brand

Collaborate with internal team to identify strategic needs, strategic ideas, and lead all aspects of strategic planning on preparation of new pitches

Give the exact proposition & strategic directions to the team

Monitor cultural and social trends, and their impact on consumers’ attitudes, behavior and perceptions.


Yêu cầu Tuyển dụng

Proven experience as a Strategic Planner

At least 3 years of working experience in Strategic Planner role at Digital agencies

Solid knowledge & thorough understanding of Digital Industry

Work independently and look at both the big picture and details

Strategic mind

Logical thinking


Chế độ & Phúc lợi • Competitive salary. • Dynamic, professionall and friendly environment. • Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations. • Exciting annual trip, team building party, monthly birthday event and team activities • Good occasion to explore the new digital market trends. • Good chance to learn and work with the best advanced advertising technology platforms. Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Senior strategic planner ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Senior strategic planner trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Senior strategic planner - Mã số công việc: 069038 - Đăng ký vào 20/05/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150069038/senior-strategic-planner.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
62

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị