Tuyển Giám đốc sàn kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sand Land

số 44 đường 20, phường 11, quận 6, tp.HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 068912
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/06/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.