Tuyển Giám định viên kỹ thuật, hàng hải tại hải phòng, tp.hcm

Công ty TNHH Giám Định Bảo Định

Tòa nhà nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 068617
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 17/06/2021
  • Địa điểm làm việc Hải Phòng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.