Tuyển Nhân viên kinh doanh (thu nhập trên 10 triệu /tháng)

Gems Group

70-72 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 068611
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 17/06/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.