Tuyển 100 lđpt phỏng vấn đi làm ngay

  • Mã số việc làm: 068594
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 125/208, lương thế vinh, phường tân thới hòa, quận tân phú, HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.