Tuyển Nhân viên đóng gói trà

  • Mã số việc làm: 068588
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 259 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.