Tuyển nhân viên trông giữ xe thẩm mỹ viện quận 12

  • Mã số việc làm: 068583
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 111/41 đình nghi xuân,phường bình trị đông,quận bình tân,hcm

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.