Tuyển 2công nhân vận hành máy cắt, máy uốn

  • Mã số việc làm: 068582
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc Xưởng 06, Đường Võ Văn Tần, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.