Tuyển Cấp dưỡng (nấu ăn )ởnhà bè

Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 068576
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc Nhà A26,27 Khu dân cư Phú xuân, Huyện Nhà Bè, HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.