Tuyển Chuyên viên tư vấn bđs làm việc cho chủ đầu tư hoa hồng cao

  • Mã số việc làm: 068574
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường VTS, Quận 3, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.