Tuyển [gấp] thợ may

  • Mã số việc làm: 068569
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 25 Đường số 10 StarHill Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q7

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.