Tuyển Lắp ráp nội thất

  • Mã số việc làm: 068568
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc SH 01.09, Saritown số 18, Đường B2, Khu Đô Thị Sala, phường An Lợi Đông, tp. Thủ Đức, tp. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.