Tuyển Lao động tại xưởng cơ khí tại từ sơn –bắc ninh

  • Mã số việc làm: 068562
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc KCN Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh ( gần trường ĐH Thể thao Từ Sơn)

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.