Tuyển Nhân viên lái xe nâng

  • Mã số việc làm: 068551
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc Lô 1-1, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.