Tuyển Nhân viên lái xe +giao nhận

  • Mã số việc làm: 068545
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 103 Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.