Tuyển Giao hàng xe tải {hải phòng}

  • Mã số việc làm: 068542
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc 15/5 ngô quyền ,phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.