Tuyển Nhân viên bán hàng show-room

  • Mã số việc làm: 068529
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc SH01.09, Saritow số 18 đường B2, Khu Đô Thị Sala, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, tp. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.