Tuyển Creative director

  • Mã số việc làm: 068512
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
QUO cần tuyển Creative Director làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 29 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc • Lead the creative team with profound direction of design through different media and oversee the end to end development of each project’s artwork. • Produce fresh, creative brand design works, including brand’s visual identity, visual architecture, brand portfolio, and marketing and operational collaterals, all of which translate business and brand strategies into compelling commercial value to clients. • Play a resourceful team-worker role across the company’s matrix and conduct brain-storming sessions with creative team, brand strategy team, and other project teams, to encourage interactive ideas and reflect both strategic and creative thinking into the development of actionable design in a practical and feasible manner. • Review and approve artwork developed by creative team to ensure deliverables can effectively address clients’ business goals and challenges. • Present and oversee presentation of final artworks to convince stakeholders on creative concepts and obtain consents on deliverables. • Prioritise work and resources across different engagements, ensuring deliverables are completed on schedule with satisfactory quality. Yêu cầu Tuyển dụng • Professional track record in design industry with over 10-year in design studios. • Have a strong understanding of brand strategy and how it impacts design and comment on commercial value within the design. • Strong sense and insightful vision of great design and how to bring it into commercial impact. • Ability to create and guide design works that belong to different cultures, respond to diverse needs, and communicate stories and purposes according to strategic goals. • Ability to work with other departments – content, client service, video and strategy • A people person with kind hearted and well organised skills • Ability to work under pressure • Fluency in Vietnamese and English. Chế độ & Phúc lợi • Insmart health insurance • iMac • Professional and international working environment
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Creative director ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Creative director trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Creative director - Mã số công việc: 068512 - Đăng ký vào 17/05/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150068512/creative-director.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

corpuz cris
Hoàn Vũ Tôn Thất
Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
4 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
56

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị