Tuyển Account intern

  • Mã số việc làm: 068507
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí MinhMô tả vị trí việc
Halocom cần tuyển Account Intern làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương 2,000,000 VND. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 14 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc Account Management:

Be responsible for developing and strengthening relationships with clients, understanding client’ needs and objectives to provide insightful advice;

Act as the main contact point between clients and internal team, take action timely when having problems during projects and give right consultation for client;

Be adaptive to solve various problems in different situations during working process between clients and internal team;

Daily manage clients’ expectations.


Project Management:

Prepare daily, weekly and monthly report to review campaign progress for client and internal team;

Manage campaign from planning to executing for all digital channels with all related stakeholders;

Monitor performance of projects, take responsibility for quality and output of internal team;

Work closely with other teams to ensure that project achieve KPI based on timeliness, budget, quality and effectiveness;

Join in with other teams in pitching new projects;

Plan for P&L (monthly and quarterly P&L), monitor and ensure team’s delivery of the planned P&L target;

Support in doing paperwork, following contracts, contract terminations and payment process.


Yêu cầu Tuyển dụng

No experience requirements.

Have knowledge of Marketing/Digital Marketing;

Effective team management capabilities;

Excellent project management skills, able to manage multiple client projects and initiatives;

Understanding of deadlines, budget management and deliverables;

Excellent client service skills;

Ability to manage multiple project initiatives and to work collectively with an off-site team of resources;

Ability to analysing and interpreting data.

Persuasion and influencing skill.


Chế độ & Phúc lợi

Highly motivated in the working environment;

Performance review every month;

Training about categories: FMCG, Banking, Ecommerce, Fintech, Classified, OTA, Beauty, Education,...;

Training algorithm in all digital channels: Google, Facebook, Coc Coc, Zalo, Linkedin, Tik Tok, DSP,...;

Opportunity to become an official employee;

Allowance: 2 million/month;

Other allowance: Lunch, Dinner, Parking fee, Tel card…


Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Junior Product Executive
Vị trí Tuyển Account intern ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Account intern trực tiếp đến Junior Product Executive qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Account intern - Mã số công việc: 068507 - Đăng ký vào 17/05/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150068507/account-intern.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
58

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị