Tuyển Planner intern

  • Mã số việc làm: 068506
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/06/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
Halocom cần tuyển Planner Intern làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương 2,000,000 VND. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 14 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc

Join in research and collect data to contribute for direction of media plan

Develop overall strategic direction for the proposal with team

Preparing proposals (with support from Account, Media, Creative) ; building digital plans

Joining in present to clients with team

Brainstorming with internal teams to garner the most strategic media plans


Yêu cầu Tuyển dụng

No experience requirements

Good presentation skills

Good knowledge of marketing

Skills in researching, analyzing & synthetizing information

Logical and critical thinking


Chế độ & Phúc lợi

Training about categories: FMCG, Banking, Ecommerce, Fintech, Classified, OTA, Beauty, Education,...

Training algorithm in all digital channels: Google, Facebook, Coc Coc, Zalo, Linkedin, Tik Tok, DSP,...

Training all tools & skills- Highly motivated in working environment

Work in a dynamic, fast-paced and international environment

Opportunity to become an official employee

Allowance: 2 millions + Bonus


Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Junior Product Executive
Vị trí Tuyển Planner intern ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Planner intern trực tiếp đến Junior Product Executive qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Planner intern - Mã số công việc: 068506 - Đăng ký vào 17/05/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150068506/planner-intern.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
58

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị