Tuyển Chuyên viên kinh doanh bđs thu nhập lên tới 50-100 tr (không yêu cầu kinh nghiệm)

  • Mã số việc làm: 067893
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 24 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.