Tuyển Nhân viên tư vấn (chăm sóc khách hàng) không áp doanh thu

  • Mã số việc làm: 067887
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 1/10/25 Đồng Khởi,KP3,P.Tam Hòa,Biên Hòa,Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.