Tuyển Nhân viên bán hàng shop thời trang

  • Mã số việc làm: 067879
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 325-325 bis Lê Duẩn, Thị trấn Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.