Tuyển Phục vụ nhà hàng quận 1

  • Mã số việc làm: 067863
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 140A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Q1

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.