Tuyển 2nv điều phối đi làm ngay tại bình dương, đào tạo miễn phí!!!

  • Mã số việc làm: 067838
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 681/1A, tổ 18, khu phố Tân An, PhườngTân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.