Tuyển Thợ điện nước

Công ty TNHH Văn Lang

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 067830
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 55 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.