Tuyển 5nhân viên check tin nhắn, soạn hàng và chăm sóc khách hàng

  • Mã số việc làm: 067823
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 108/1/23 Nguyễn Văn Khối,P9, Gò Vấp,TPHCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.