Tuyển Lđpt ngành cơ khí

  • Mã số việc làm: 067819
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc D2/10A ĐOÀN NGUYỄN TUÂN, X.QUI ĐỨC, H.BC

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.