Tuyển Thợ may mẫu, thợ cắt, thợ phụ

  • Mã số việc làm: 067816
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc 12/23 Tôn Thất Thiệp, Hà Nội.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.