Tuyển Công nhân sản xuất

  • Mã số việc làm: 067807
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc Lô 14-16 Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.