Tuyển Cộng tác viên bán hàng tại khu vực q13

  • Mã số việc làm: 067802
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc D5 cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.