Tuyển {tân phú-hcm} nhân viên phụ kho

  • Mã số việc làm: 067798
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/06/2021
  • Địa điểm làm việc Số 42/26 đường Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.