Tuyển Art director

  • Mã số việc làm: 065363
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/05/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
April Advertising cần tuyển Art Director làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 11 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc April is a creative agency specializing in strategic brand communications and creation of smart and effective advertising solutions. Visit www.april.com.vn for more information RESPONSIBILITIES: Creativity

Determine how best to represent a concept visually

Develop the overall look or style of a publication, an advertising campaign, or a theater, television, or film set

Supervise art team member's work

Review and approve designs, artwork, photography, and graphics developed by other team members

Lead activities with other creative team members

Be able to judge ideas and develop to workable concepts

Lead brainstorming session & develop creative ideas and concepts in partnership with the creative team

Be able to create own and decisive creative ideas for advertising campaign

Be able to present proposal to clients, lead and influence them to approval

Keep up to date with popular culture and trends


Production

Liaise with production companies, photographers, designers…

Control 3rd-party work quality and timeline

Establish the excellent relationship with 3rd parties for further supports

Be able to lead the complex production from starting until finishing


Yêu cầu Tuyển dụng

Be a Problem Solver with positive “I CAN DO” attitude. April believes experience can be learnt but negative “I CAN NOT DO” attitude will not lead us all far.

At least 3+ years experience in art and design.

Balancing competing priorities and multiple projects of multiple teams while meeting strict deadlines is critical.

Be stable under pressure and have strong sense of urgency.

Must be effective at multi-tasking, time management, presentations skills, strategic and innovative thinking.

Good English communication skills.


Chế độ & Phúc lợi

Work in a very motivated & open working environment

Salary based on qualification & bonus

Social Insurance, Health Insurance as required by law

24/7 private Health Insurance

To be trained necessary skills


Lưu ý khi nộp hồ sơ
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Art director ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Art director trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Art director - Mã số công việc: 065363 - Đăng ký vào 29/04/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150065363/art-director.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị