Tuyển Media manager

  • Mã số việc làm: 064161
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 22/05/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
Happyskin Vietnam cần tuyển Media Manager làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 8 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc We are looking for a Media Manager with a wide degree of creativity, confident communication, and a great interest in developing a brand's image and values through the proper channels and content. A well-fit candidate should be able to work comfortably under pressure in a fast-paced environment, have natural leadership qualities, and know how to manage different projects simultaneously. Responsibilities:

Develop content for dissemination via social media channels, including but not limited Youtube Chanel, Private Groups, Facebook, Instagram, Tik Tok, and other distribution channels.

Ensure that key messages align with our core business strategies.

Scan the media marketplace to keep up-to-date on the latest media trends.

Corporate with other brands for content creation, media coverage, and other mutual benefits.

Monitor each activity, campaign, and report on results.

Negotiate with other brands, agencies, and influencers to close competitive deals.

Increase our brand exposure through social media platforms.

Build long-term relationships with media influencers.

Build and manage the organization's social media profile and presence.

Promote additional projects to support new product launches.

Appropriately manage the organization's media budget.


Yêu cầu Tuyển dụng Bachelors degree in Communications/Media or related (essential). Three years of work experience as a Media Manager or similar. Demonstrable experience with building effective media campaigns. Ability to work under pressure and meet deadlines. Ability to work independently and as part of a team. Excellent interpersonal, communication, and public speaking skills. Chế độ & Phúc lợi 12 days off per year Annual Tourism Dynamic environment
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Media manager ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Media manager trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Media manager - Mã số công việc: 064161 - Đăng ký vào 22/04/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150064161/media-manager.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị