Tuyển Nhân viên triển khai lắp đặt viễn thông

  • Mã số việc làm: 062933
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 15/05/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 2 tòa nhà 33 Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.