Tuyển Tạp vụ văn phòng làm việc quận 12

  • Mã số việc làm: 062904
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 15/05/2021
  • Địa điểm làm việc 28 ĐƯỜNG DD11 P TÂN HƯNG THUẬN Q 12

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.