Tuyển Nhân viên kỹ thuật may

  • Mã số việc làm: 062887
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 15/05/2021
  • Địa điểm làm việc Cụm công nghiệp Phú An, Tây Xuân, Tây Sơn, Bình đinh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.