Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam

Tầng 8 và Tầng 20, tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 062030
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/05/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.