Tuyển Trưởng phòng phát triển kinh doanh (sieu viet's client)

Siêu Việt Group

23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 062028
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/05/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.