Tuyển Cán bộ kỹ thuật

Công ty Cổ phần Công nghiệp RITA Việt Nam

BT26 -16B3 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 062021
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/05/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.