Tuyển Nhân viên lái xe cho tổng giám đốc

  • Mã số việc làm: 061726
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 08/05/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.