Tuyển Nhân viên vệ sinh làm sạch

  • Mã số việc làm: 061717
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 08/05/2021
  • Địa điểm làm việc 21, đường 2.2, KĐT Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.