Tuyển Điều dưỡng viên

  • Mã số việc làm: 061276
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 05/05/2021
  • Địa điểm làm việc Cạnh Cầu Vẹo 1, Km17, QL7A, xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.