Tuyển Nhân viên bốc xếp hàng hóa làm việc tại sân bay nội bài

  • Mã số việc làm: 061269
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 05/05/2021
  • Địa điểm làm việc Sân bay Quốc tế Nội Bài

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.