Tuyển Vị trí video editor-time

  • Mã số việc làm: 061256
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 05/05/2021
  • Địa điểm làm việc 213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.