Tuyển Nhà hàng ẩm thực sài gòn -ngọc lâm long biên

  • Mã số việc làm: 061248
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 05/05/2021
  • Địa điểm làm việc CHỢ ẨM THỰC NGỌC LÂM - LONG BIÊN

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.